Welke PUR dikte heb ik nodig?

De vereiste isolatiedikte wordt bepaald in functie van uw EPB-berekening. De minimale dikte van 3cm voldoet net aan het K-45 peil.

Hoe lager het isolatiepeil, hoe beter. U-waarde wordt uitgedrukt in W/(m².K). R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

Nederlands