Hoe wordt PUR gevormd

PUR is een exotherme reactie tussen 2 componenten, polyol en isocyanaat.

Deze 2 componenten worden op verhoogde temperatuur onder hoge druk gespoten.

Na enkele minuten kan u de PUR reeds betreden.

Nederlands