Welk rendement wordt behaald bij het spuiten van PUR?

Isofloor voorziet een gemiddeld rendement van 600m² per dag. Een ploeg bestaat uit 2 tot 3 mensen. Het rendement is afhankelijk van de oppervlaktes van de ruimten, alsook het aantal af te dekken ramen en deuren. Het vooraf beschermen van uw nieuwe pleisterwerk vereist ook een goede voorbereiding.

Nederlands